24 בפברואר 2016
חישוב מס משותף / נפרד

חישוב מס משותף / נפרד: זכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג

  העיקרון הכללי בפקודת מס הכנסה הנו שיש למסות בני זוג כיחידה אחת לעניין תשלומי המס. כלומר, שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד […]
8 בנובמבר 2015
דו"ח שנתי: החזרי מס לשכירים

תיאום מס: שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

האם גם שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה? בהתקיים תנאים מסויימים גם שכירים חייבים בהגשת דו"ח שנתי והמשמעות של הפרת ההוראת יכולה להיות חמורה ביותר. […]
19 באוקטובר 2015
חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

טיפ לחיסכון במס בקבלת הפרשי קצבת אי כושר עבודה: קצבה עקב אי כושר עבודה נחשבת כהכנסה חייבת במס. בנכות צמיתה של 75% חלק מהקצבה תהיה פטורה […]