28 באוקטובר 2015
תיאום מס : החזרי מס

תיאום מס: החזרי מס שנוכה מרווחי מימוש אופציות לעובדים

החזרי מס (תאום מס) שנוכה מרווחי הון ממימוש אופציות לעובדים (או מימוש RSU) למבצעים פעולות בניירות ערך בבורסה  יש רווחים  והפסדים , הבנק דואג לקזז את […]