11 בינואר 2016
פטור ממס רכישה

פטור ממס שבח: כיצד ניתן ליהנות מפטור מס שבח במכירת דירת מגורים?

  כאשר נרכשת דירה מוטל מס רכישה המחושב כ- % ממחיר הקניה. בעת המכירה מוטל מס שבח המחושב כאחוז  מההפרש בין מחיר המכירה לעלות הקניה. שיעור […]