22 בנובמבר 2015
תגמולי מילואים

תגמולי מילואים: כיצד מחושבים תגמולי המילואים שלי?

המוסד לביטוח לאומי מחשב את סך תגמולי מילואים לפי השכר החייב בדמי ביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לשרות המילואים. תגמול זה לוקח בחשבון גם קבלת בונוסים, פרמיות, […]