28 בנובמבר 2015
פריסת מס

פריסת מס – יכולה להקטין או לבטל את תשלום המס!

  קיימות סוגי הכנסות שנצברו במשך מספר שנים כגון פדיון חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשי שכר וכד' אשר בעת קבלתם הינם חייבות במס בשנת המס בה התקבלו. […]