15 בנובמבר 2015
מיסוי הכנסות משכר דירה בחול

מיסוי הכנסות משכר דירה בחו"ל – כמה מס צריך לשלם?

  תושב ישראל שיש לו הכנסות מדמי שכירות מנדל"ן בחו"ל (שאינה נחשבת הכנסה מעסק) יכול לבחור באחד משני מסלולים: מסלול רגיל – על פיו יחול מס […]