24 בפברואר 2016
חישוב מס משותף / נפרד

חישוב מס משותף / נפרד: זכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג

  העיקרון הכללי בפקודת מס הכנסה הנו שיש למסות בני זוג כיחידה אחת לעניין תשלומי המס. כלומר, שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד […]