19 בינואר 2016
צמצום הטבות מס - אנשים בפנסיה

צמצום הטבות מס בחיסכון הפנסיוני החל מ 1.1.2016

  ביום 19 לנובמבר 2015 התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015 ותיקון 207 לפקודת מ"ה. במסגרת […]