22 בדצמבר 2015
זיכוי ממס

זיכוי ממס הכנסה והחזר מס – לכמה הנך זכאי?

  משמעותו של זיכוי ממס הכנסה הינו סכום המקוזז כנגד המס לאותה שנה כלומר, מתוך סכום המס שאמור להיות משולם מופחת סכום השווה למספר נקודות הזיכוי […]