9 בספטמבר 2015
homeheader

הקלות במס למסיימי תואר, בעבודה חלקית ולילדים "בעלי ליקויים"

הקלות מס למסיימי תואר, עבודה חלקית, ילד עם ליקוי למידה/ילד היפרקטיבי