9 בנובמבר 2015
הטבות מס

תיאום מס: הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל

הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל שכירים יכולים גם הם ליהנות מהטבות מס מהפקדותיהם לקופות גמל באופן עצמאי ולנצל את הטבות המס וזאת בתנאי שההפקדות יבוצעו […]