28 באוקטובר 2015
מיסוי הכנסות משכר דירה

תיאום מס: מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים הכנסות משכר דירה למגורים בארץ מחויבות במס  אולם קיימים שלושה מסלולים עיקריים הניתנים לבחירה . להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס: […]