28 בנובמבר 2015
פריסת מס

פריסת מס – יכולה להקטין או לבטל את תשלום המס!

  קיימות סוגי הכנסות שנצברו במשך מספר שנים כגון פדיון חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשי שכר וכד' אשר בעת קבלתם הינם חייבות במס בשנת המס בה התקבלו. […]
8 בנובמבר 2015
דו"ח שנתי: החזרי מס לשכירים

תיאום מס: שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

האם גם שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה? בהתקיים תנאים מסויימים גם שכירים חייבים בהגשת דו"ח שנתי והמשמעות של הפרת ההוראת יכולה להיות חמורה ביותר. […]
3 בנובמבר 2015
החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים: הוצאות ששכיר רשאי לתבוע בתיאום מס!

החזרי מס לשכירים: הוצאות ששכיר רשאי לתבוע רובנו נוטים לחשוב כי רק עצמאים או חברות יכולים לדרוש הוצאות לצורכי מס ובכך להקטין את חבות המס, אך […]
19 באוקטובר 2015
חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

טיפ לחיסכון במס בקבלת הפרשי קצבת אי כושר עבודה: קצבה עקב אי כושר עבודה נחשבת כהכנסה חייבת במס. בנכות צמיתה של 75% חלק מהקצבה תהיה פטורה […]