30 באוקטובר 2015
דמי לידה

דמי לידה: הפרשי מס בדמי לידה

דמי לידה נועדו לפצות את היולדת על אבדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת בזמן ההיריון ולאחר הלידה. דמי לידה מוגדרים כגמלה "מחליפת שכר" כלומר, […]