10 בפברואר 2016
תיאום מס : החזרי מס

תיאום מס של יחיד שמלאו לו 60 מרווח הון ומהכנסה שאינה מיגיעה אישית

  בישראל חלה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על ההכנסה דהיינו ככל שהשכר עולה שיעור המס גבוה יותר. מדרגת המס הראשונה הינה 10% ושיעור המס עולה בהדרגה עד […]