24 בפברואר 2016
חישוב מס משותף / נפרד

חישוב מס משותף / נפרד: זכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג

  העיקרון הכללי בפקודת מס הכנסה הנו שיש למסות בני זוג כיחידה אחת לעניין תשלומי המס. כלומר, שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד […]
10 בפברואר 2016
תיאום מס : החזרי מס

תיאום מס של יחיד שמלאו לו 60 מרווח הון ומהכנסה שאינה מיגיעה אישית

  בישראל חלה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על ההכנסה דהיינו ככל שהשכר עולה שיעור המס גבוה יותר. מדרגת המס הראשונה הינה 10% ושיעור המס עולה בהדרגה עד […]
28 בנובמבר 2015
פריסת מס

פריסת מס – יכולה להקטין או לבטל את תשלום המס!

  קיימות סוגי הכנסות שנצברו במשך מספר שנים כגון פדיון חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשי שכר וכד' אשר בעת קבלתם הינם חייבות במס בשנת המס בה התקבלו. […]
8 בנובמבר 2015
דו"ח שנתי: החזרי מס לשכירים

תיאום מס: שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

האם גם שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה? בהתקיים תנאים מסויימים גם שכירים חייבים בהגשת דו"ח שנתי והמשמעות של הפרת ההוראת יכולה להיות חמורה ביותר. […]