19 בינואר 2016
צמצום הטבות מס - אנשים בפנסיה

צמצום הטבות מס בחיסכון הפנסיוני החל מ 1.1.2016

  ביום 19 לנובמבר 2015 התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015 ותיקון 207 לפקודת מ"ה. במסגרת […]
9 בנובמבר 2015
הטבות מס

תיאום מס: הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל

הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל שכירים יכולים גם הם ליהנות מהטבות מס מהפקדותיהם לקופות גמל באופן עצמאי ולנצל את הטבות המס וזאת בתנאי שההפקדות יבוצעו […]
19 באוקטובר 2015
חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

טיפ לחיסכון במס בקבלת הפרשי קצבת אי כושר עבודה: קצבה עקב אי כושר עבודה נחשבת כהכנסה חייבת במס. בנכות צמיתה של 75% חלק מהקצבה תהיה פטורה […]