1 בפברואר 2016
תיאום ביטוח לאומי לשכירים

תיאום ביטוח לאומי לשכירים

  החובה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות חלה על תושב  ישראל  בן 18 שנה ומעלה. תושבי ישראל (מי שמרכז חייו בישראל) חייבים  לשלם  ביטוח לאומי […]
22 בנובמבר 2015
תגמולי מילואים

תגמולי מילואים: כיצד מחושבים תגמולי המילואים שלי?

המוסד לביטוח לאומי מחשב את סך תגמולי מילואים לפי השכר החייב בדמי ביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לשרות המילואים. תגמול זה לוקח בחשבון גם קבלת בונוסים, פרמיות, […]