24 בפברואר 2016
חישוב מס משותף / נפרד

חישוב מס משותף / נפרד: זכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג

  העיקרון הכללי בפקודת מס הכנסה הנו שיש למסות בני זוג כיחידה אחת לעניין תשלומי המס. כלומר, שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד […]
10 בפברואר 2016
תיאום מס : החזרי מס

תיאום מס של יחיד שמלאו לו 60 מרווח הון ומהכנסה שאינה מיגיעה אישית

  בישראל חלה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על ההכנסה דהיינו ככל שהשכר עולה שיעור המס גבוה יותר. מדרגת המס הראשונה הינה 10% ושיעור המס עולה בהדרגה עד […]
1 בפברואר 2016
תיאום ביטוח לאומי לשכירים

תיאום ביטוח לאומי לשכירים

  החובה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות חלה על תושב  ישראל  בן 18 שנה ומעלה. תושבי ישראל (מי שמרכז חייו בישראל) חייבים  לשלם  ביטוח לאומי […]
19 בינואר 2016
צמצום הטבות מס - אנשים בפנסיה

צמצום הטבות מס בחיסכון הפנסיוני החל מ 1.1.2016

  ביום 19 לנובמבר 2015 התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015 ותיקון 207 לפקודת מ"ה. במסגרת […]