עדכונים 09/2015

homeheader

האם יש הקלות במס למסיימי תואר?
מס הכנסה מסרב להכיר בהוצאות של לימודי תואר , הוא רואה בהוצאות אלה כהוצאות לרכישת נכס הון ( נכס שמניב הכנסה ) לפיכך ניתן פיצוי לפי סעיף 40 ג' ו 40 ד' לפקודת מס הכנסה , על ידי נקודת זיכוי נוספת , תלוי בתואר ובמספר שנות הלימוד.

האם מי שעובד בעבודות חלקיות שסכום ההכנסה מהם לא חייב במס חייב לעשות תיאום מס?
עובד במספר מקומות עבודה חייב להצהיר על כך למעסיקו. המעסיק במקרה כנ"ל מחויב לנכות מס בשיעור המקסימלי אלא אם כן יביא העובד אישור מאת מס הכנסה .
לפיכך אף במקרה כנ"ל יש לעשות תיאום מס.
טיפ 1: ניתן לעשות תיאום מס גם דרך האינטרנט ללא צורך לגשת למס הכנסה.
טיפ 2: יש לבצע גם תיאום ביטוח לאומי כדי למנוע הורדת דמי ביטוח בשיעור המקסימלי.

מהי הטבת המס למי שיש לו ילד היפראקטיבי/ילד עם ליקויי למידה /או ילד בעל ADHD?
סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד תושב ישראל זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת
להלן ההסבר כפי שפורסם על ידי מס הכנסה:
עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).
בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א'( בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת).
הזיכוי יינתן גם לגבי –
ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.
בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה..
טיפ: הזיכוי יינתן לאחד מבני הזוג לפיכך עדיף לתת למי שמדרגת המס שלו גבוהה יותר.