תיאום מס של יחיד שמלאו לו 60 מרווח הון ומהכנסה שאינה מיגיעה אישית

 

בישראל חלה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על ההכנסה דהיינו ככל שהשכר עולה שיעור המס גבוה יותר. מדרגת המס הראשונה הינה 10% ושיעור המס עולה בהדרגה עד ל 50%.

כמו כן קיים שוני בשיעורי המס בין הכנסה מיגיעה אישית (למשל הכנסה משכר) לבין הכנסה שאינה מיגיעה אישית (למשל הכנסה המשכרת דירה/מבנה או הכנסה מהשכרת מספר של מונית וכד'). בהכנסה שאינה מיגיעה אישית מדרגת המס הראשונה הינה גבוהה יותר, 31%, ושיעור המס עולה בהדרגה עד ל 50%. בנוסף, ישנם הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים כגון מס על ריווחי הון, מס על דיבידנד, מכירת פטנט וכיו"ב.

להלן מדרגות המס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית בש"ח (טבלה א') :

הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,220 עד 62,640 10%
מ- 5,221   עד 8,920 מ- 62,641   עד 107,040 14%
מ- 8,921   עד 13,860 מ- 107,041 עד 166,320 21%
מ- 13,861 עד 19,900 מ- 166,321 עד 237,600 31%
מ- 19,901 עד 41,410 מ- 237,601 עד 496,920 34%
מ- 41,411 עד 66,959 מ- 496,921 עד 803,519 48%
מ- 66,960 ומעלה מ- 803,520 50%

 

מדרגות לשנת 2016 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בש"ח (טבלה ב'):

הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 19,800 עד 237,600 31%
מ- 19,801 עד 41,410 מ- 237,601 עד 496,920 34%
מ- 41,411 עד 66,959 מ- 496,921 עד 803,519 48%
מ- 66,960 ומעלה מ- 803,520 50%

יש לך שאלות? צריך רואה חשבון? השאר פרטים כאן:

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)


 

שיעורי המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית ליחיד שמלאו לו 60

כאשר מלאו לאדם 60 בשנת המס אזי יש להתייחס לכל הכנסותיו הן מיגיעה אישית והן שלא מיגיעה אישית (להוציא ההכנסות שלא חייבות בשיעור מס קבוע, כמו למשל דיבידנד) כאילו הם הכנסה מיגיעה אישית ומחייבים אותו במס לפי מדרגות המס מיגיעה אישית כפי שמפורט לעיל בטבלה א'. כלומר מדרגת המס הראשונה שלו להכנסה שאינה מיגיעה אישית הינה 10%.

דוגמה:

נניח שליחיד שמלאו 60 ישנה הכנסה חודשית משכר דירה ,שהינה הכנסה שאינה מיגיעה אישית, בסך 7,000 ש"ח (שנתית 84,000 ש")  והיחיד בחר לשלם מס על פי המסלול המלא כלומר ישולם מס מלא על ההכנסה נטו לאחר קיזוז הוצאות וכיו"ב. כמו כן ליחיד ישנה הכנסה חודשית מפנסיה בסך 6,000 ש"ח (שנתית 72,000 ש"ח).

ב- 2016 הפטור על הקיצבה המזכה הינו 49% דהיינו סך של 2,940 ש"ח לחודש כלומר יתרת הפנסיה החייבת לחודש הינה 3,060 ש"ח (או 36,720 ש"ח לשנה).

לכן, סך ההכנסה החייבת מסתכם ב 10,060 ש"ח בחודש או 120,720 ש"ח בשנה.

במקרה זה חישוב המס של ההכנסה משכר הדירה יהיה כלהלן:

על הכנסות משכר דירה בסך 25,920 ש"ח ישולם מס בשיעור 10% (36,720 – 62,640 )

על הכנסות משכר דירה בסך   44,400 ש"ח ישולם מס בשיעור 14% (62,640  – 107,040 )

ועל הכנסות משכר דירה בסך 13,680 ש"ח ישולם מס בשיעור 21% (107,040 – 120,720)

במידה ולא היה מדובר ביחיד שמלאו לו 60, שיעור המס על הכנסותיו משכר דירה היה 31%.

שיעור המס על פעילות בשוק ההון ליחיד בן 60

יחיד חייב במס רווח הון ראלי (לדוגמא במכירת נכס או במימוש ניירות ערך) , כאמור בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, בשיעור שלא יעלה על 25% (במקרה של רווח מניירות ערך – 30% לבעל מניות מהותי).
על רווחים באפיקים שקליים כגון אג"ח לא צמוד, מק"מ וכד' שיעור המס לא יעלה על 15% (או 20% לבעל מניות מהותי).

במידה וליחיד שמלאו לו 60 בשנת המס יש לו הכנסה שנתית מתחת ל- 166,320 ש"ח (משקף ב 2016 שיעור מס שולי של 21%) אזי הוא יכול להגיש דו"ח שנתי למ"ה ולנצל את מדרגות המס הרלוונטיות לגביו 10%, 14%, 21% גם על רווח ההון. זאת מאחר ,שכפי שהוסבר לעיל, במידה ולאדם מלאו 60, מדרגות המס יהיו זהות למדרגות מיגיעה אישית (ראה טבלה א' לעיל).

דוגמה:

נניח שליחיד שמלאו לו 60 ישנה הכנסה משכר בשנת המס מעל 166,320 ש"ח (הסכום המקסימלי במדרגת המס של 21%). אזי, במידה ויהיו לו בנוסף  ריווחי הון מניירות ערך הם ימוסו בשיעור של 25% והוא לא יהנה מהטבת מס. אולם במידה ולאותו יחיד ישנה הכנסה שנתית של לדוגמא 100,000 ש"ח וכן ריווחי הון מניירות ערך בסך 50,000 ש"ח אזי:

על רווח הון בסך 7,040 ש"ח ישולם מס בשיעור 14% ( 100,000 – 107,040 )

על יתרת רווח ההון בסך 42,960 ש"ח ישולם מס בשיעור 21% ( 107,040 – 150,000 )

 

צריכים עזרה? פנו אלינו ונשמח לעזור!

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)

תיאום מס של יחיד שמלאו לו 60 מרווח הון ומהכנסה שאינה מיגיעה אישית 5.00/5 (100.00%) 2 votes
צוות האתר
המידע המוצג באתר הינו מידע כללי. אין במידע המוצג באתר כל המלצה לנקיטת פעולות כלשהם או להימנע מהם. המידע באתר אינו מהווה ייעוץ מיסויי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. מאחר וכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ אישי ומפורט בטרם קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.