ביום 19 לנובמבר 2015 התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015 ותיקון 207 לפקודת מ"ה.
במסגרת התיקונים תוקנו , בין השאר, הוראות הנוגעות לחסכון הפנסיוני של העובדים אשר יכנסו לתוקפם החל מה – 1.1.2016 כלהלן.

הקטנת תקרת ההפקדה לחסכון פנסיוני הפטורה ממס

החל מה 1.1.2016 תקרת ההפקדה הפטורה בידי בידי העובד לביטוח פנסיוני (כולל ההפקדה לאובדן כושר עבודה) הופחתה מ – 4 פעמים השכר הממוצע במשק (כיום כ  38,000 ש"ח לחודש) לפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (כ- 24,000 ש"ח לחודש) ולכן בגין תשלומי המעסיק מעבר לתקרה הנ"ל ישולם מס על ידי העובד.

הופחתה תקרת ההוצאה בשל רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה מ- 1/3 השכר הממוצע במשק ל- 1/4.8 השכר הממוצע במשק. תשלומי המעסיק מעבר לתקרה הנ"ל תחויב במס בידי העובד.
כדאי לציין שקצבה הנובעת מכספי תמלוגים שמעל התקרה תהיה פטורה ממס ("קצבה מוכרת"), למעט פנסיה מקרנות פנסיה וותיקות.


יש לך שאלות? צריך רואה חשבון? השאר פרטים כאן:

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)


 

הקטנת ההטבות במס בהפקדה לפי סעיף 47

במטרה לעודד חסכון עצמאי בקופות גמל ניתנות הטבות מס בדרך של ניכוי  וזיכוי (ניכוי – מפחית את הברוטו למס הכנסה. זיכוי- הפחתת מס) וזאת במסגרת סעיף 47 ו- 45 א לפקודת מס הכנסה.

שכירים שיש להם חלק שכר שאינו מבוטח, כלומר עובד שמעסיקו מפקיד לקופת גמל רק על חלק משכרו, יכול להפקיד כספים בקופת גמל באופן עצמאי בגין השכר שאינו מבוטח (רכיבי שכר כגון שווי רכב, שעות נוספות, בונוס וכד') ולהנות מהטבות מס בגין הפקדות אלו.

שכיר שהוא עמית מוטב, כלומר שולמו עבורו לחסכון פנסיוני בשנת המס לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק (בשנת 2015 מסתכם ב- 17,779 ש"ח) יכל להפקיד באופן עצמאי עד 16% מההכנסה הלא מבוטחת עד לתקרה של 104,400 ש"ח, דהינו מקסימום הפקדה בסך 16,704 ש"ח לשנה, וליהנות מהטבות מס. בגין 11% יתקבל ניכוי (דהיינו החזר בגובה המס השולי) ובגין 5% יהנה מזיכוי בשיעור 35% מההפקדה.

אולם, מי שהכנסתו המבוטחת עלתה על 417,800 ש"ח בשנה (34,800 ש"ח בחודש) לא יכל כלל ליהנות מהניכוי אף אם הייתה לו הכנסה אחרת שאינה מבוטחת ואף אם הוא נחשב עמית מוטב.
החל מ 1.1.2016 הוקטנה התקרה ל 261,000 ש"ח שנה (במקום 417,800 ש"ח) דבר שמקטין מאוד את אפשרות ניצול הטבת המס בהפקדה על פי סעיף 47.

עליה בפטור לפנסיה של הגמלאים

החל משנת 2012, בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, גדל בהדרגה סכום הפטור ממס בגין הפנסיה עד לשנת 2025 מ- 3,680 ש"ח (43.5% מתקרת ההכנסה המזכה) בשנת 2012 ל- 5,668 ש"ח (67% מהתקרה המזכה) בשנת 2015 (מעודכן לתקרה של שנת 2015).

כתוצאה מכך החל מינואר 2016 שיעור הפטור יעלה ויעמוד על 49% מתקרת ההכנסה המזכה או במילים אחרות תוספת פטור בסך 465 ש"ח.

גיל הזכאות לקבלת הפטור הנו 62 לאישה או 67 לגבר.

על מנת ליהנות מהפטור יש לפנות למס הכנסה ולבצע תיאום מס לשנת 2016 אותו יש להגיש לקרן הפנסיה.

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)

צמצום הטבות מס בחיסכון הפנסיוני החל מ 1.1.2016 5.00/5 (100.00%) 3 votes
צוות האתר
המידע המוצג באתר הינו מידע כללי. אין במידע המוצג באתר כל המלצה לנקיטת פעולות כלשהם או להימנע מהם. המידע באתר אינו מהווה ייעוץ מיסויי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. מאחר וכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ אישי ומפורט בטרם קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.