סיבות נוספות

סיבות נוספות

קיימות הטבות במס כלהלן שניתן היה לנצלן במסגרת עבודתך כשכיר באמצעות המעביד אולם הם לא נוצלו
 • זיכוי מס בנסיבות מסוימות כאשר בן הזוג אינו עובד
 • תשלום פרמיה לביטוח בפני אובדן כושר עבודה שמשולם באופן פרטי
 • זיכוי מס לתושבים בישוב מזכה (מעבר במהלך השנה)
 • זיכוי עבור תרומות
 • זיכוי מס בגין תשלום מזונות לבן זוג לשעבר
 • זיכוי מס עבור הורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו
 • שינוי מצב משפחתי – נישואים, גרושים, לידת ילד וכד'
בנוסף ישנם מספר סיבות כלהלן שיתכן ובגינם מגיע לך החזר מס–

 • ניצול הפסדים מעסק למי שסגר את עסקו והחל לעבוד בשנה שלאחר מכן כשכיר
 • נקודות זיכוי למסיימים לימודים אקדמים – תואר ראשון ושני וכן למי שסיים לימודי מקצוע (למשל הנדסאי)
 • תאומי מס להכנסות ממספר מקורות במהלך השנה כגון –
  -הכנסות מעבודה וקבלת דמי אבטלה
  -הכנסות מעבודה וקבלת שכר מרצים
  -הכנסות מעבודה והכנסה מפנסיה
 • החזר מס בגין מס שבח ששולם ממכירת נכס מקרקעין
צרו קשר

צרו עימנו קשר