חישוב מס משותף / נפרד: זכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג

 

העיקרון הכללי בפקודת מס הכנסה הנו שיש למסות בני זוג כיחידה אחת לעניין תשלומי המס. כלומר, שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד מהם והיא תחויב על שמו.

אולם במקרים מסוימים יכול בן הזוג לבקש כי יערך חישוב מס נפרד (ראה פרוט המקרים בהמשך).

בחישוב נפרד מחושב המס לכל אחד מבני הזוג בנפרד כך שכל אחד מבני הזוג נהנה ממדרגות מס נמוכות על הכנסתו ומניכויים וזיכויים אישיים.
בחישוב מאוחד של מס לבני זוג, רואים את הכנסת שני בני הזוג כהכנסת "בן הזוג הרשום" והיא מחויבת במס על שמו. נקודות הזיכוי המגיעות על פי החוק בחישוב מאוחד ניתנות לבן הזוג הרשום.

להלן דוגמא הממחישה את ההבדלים במס בין חישוב נפרד למאוחד:

המס על הכנסה בסך 100,000 ש"ח ללא נקודות זיכוי הנו 11,495 ש"ח ועל 200,000 ש"ח הנו 35,370 ש"ח. כלומר, אם הכנסה בסך 200,000 ש"ח תחולק לשני בני הזוג (חישוב נפרד) אזי המס הכולל יהיה 22,990 ש"ח ( 2 * 11,495 ). אולם אם ההכנסה בסך 200,000 ש"ח תיוחס לבן זוג אחד (חישוב מאוחד) אזי סכום המס יהיה 35,370 ש"ח.

תיקון פקודת מ"ה (מספר 99) שחל החל מיום 1/1/2014 הרחיב את הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני זוג.
לפני התיקון, עפ"י סעיף 66 ד' בן הזוג לא היה יכול לבקש חישוב נפרד אלא אם "הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני".
סעיף 66 ה' לפקודה קבע שניתן לערוך חישוב מס נפרד לבני זוג גם במצבים שבהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג אולם רק בהתקיים הדרישות והתנאים שנמנו בסעיף וכן על הכנסה שעד לסכום של 49,680 ש"ח (נכון ל- 2013). לאחר התיקון שונה סעיף 66 ד' ובוטל סעיף 66 ה'.

להלן המקרים על פיהם, לאחר התיקון, ההכנסה  תחושב כהכנסה ממקורות נפרדים  ולפיכך  קיימת הזכאות לחיוב נפרד:

  • משכורת: כאשר כל אחד מבני הזוג עובד אצל מעביד אחר
  • מעסק או משלח יד: לכל אחד מבני הזוג יש עסק משלו לדוגמה הבעל רופא שיניים והאישה  בעלת עסק למחשבים . או , שאחד מביניהם מנהל עסק עצמאי והשני שכיר
  • קצבה /פנסיה (כולל קצבת אכ"ע ) : תחושב כהכנסה ממקור נפרד וכן קצבה שהוונה
  • פיצויי פרישה : תחושב כהכנסת המקבל

הכנסה  מרכוש – ההכנסות מרכוש של בני הזוג יתווספו להכנסה של בן הזוג אשר לו הכנסה מיגיעה אישית גבוהה יותר. אולם, אם ההכנסה נובעת מרכוש שהיה לבן הזוג שנה לפני נישואיו או שבן הזוג קיבל אותו בירושה ההכנסה תיוחס לאותו בן הזוג.

בנוסף, אם הנכס שימש את בן הזוג במשך 10 שנים להכנסה מעסק ולאחר מכן הושכר תחשב ההכנסה מרכוש כהכנסת מי שהנכס שימש בעסקו. כך לדוגמא – בעל חנות נעליים שעבד בחנותו 10 שנים לפחות ואח"כ השכירו  ההכנסה משכירות תיוחס אליו .


יש לך שאלות? צריך רואה חשבון? השאר פרטים כאן:

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)


 

הנוסח החדש של סעיף 66 ד' מאפשר חישוב נפרד גם לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם בהתקיים 3 תנאים מצטברים:

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
  2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בדירת המגורים

בחישוב מס משותף :

יקבל בן הזוג הרשום  בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות  (כגון תושב , עולה חדש ,חייל משוחרר )

1.5 נקודות זיכוי אם אין ילדים  המזכים  ב "נקודות קצבה" ו 1.75 נקודות זיכוי אם יש ילדים המזכים ב"נקודות קצבה"

הערה :נקודות זיכוי של עולה מותרות גם לגבי הכנסה של בן זוג שהוא עולה חדש.

 

ביטוח  לאומי

בסיס התשלום של דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי מחושב בהתאם לשומת מס הכנסה. כלומר, גם בביטוח לאומי כאשר יש חלוקת ההכנסה בין בני הזוג כל אחד מהם יהיה זכאי לחלוקת ההכנסה המיוחסת אליו ל "מדרגות הביטוח הלאומי לצורך קביעת דמי הביטוח ".

ביטוח לאומי מבחין בין שני מצבים:

הראשון: בני הזוג משתכרים מהעסק המשותף בלבד,
השני: לאחד מבני הזוג יש הכנסות נוספות שלא מעסק (לדוגמה- בני זוג  ששניהם רופאי שיניים ויש להם מרפאה ואולם אחד מהם הוא גם שכיר במשרה חלקית) .

במקרה הראשון – עליהם להצהיר לביטוח לאומי איזה חלק מההכנסה מיוחסת לכל אחד מהם ואולם החלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3 מן ההכנסה הכוללת .כלומר לא ניתן לייחס לאחד מהם פחות  מ33%  מההכנסה.
בני זוג שיצהירו למוסד לביטוח לאומי שלהם הכנסה משותפת מעסק ולא יציינו את יחס חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה כך : 2/3 (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.

במקרה השני – לבן הזוג  שלו הכנסה נוספת  תיוחס  1/3  מההכנסה  והשאר  לבן הזוג השני.

צריכים ייעוץ – פנו אלינו ונשמח לעמוד לרשותכם!

[wcp_contactform id="wcpform_c0icprm3b"]

חישוב מס משותף / נפרד: זכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג 5.00/5 (100.00%) 2 votes
צוות האתר
המידע המוצג באתר הינו מידע כללי. אין במידע המוצג באתר כל המלצה לנקיטת פעולות כלשהם או להימנע מהם. המידע באתר אינו מהווה ייעוץ מיסויי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. מאחר וכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ אישי ומפורט בטרם קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.