בלוג תיאום מס

19 באוקטובר 2015
חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

חיסכון במס בקבלת קצבת אי כושר עבודה

טיפ לחיסכון במס בקבלת הפרשי קצבת אי כושר עבודה: קצבה עקב אי כושר עבודה נחשבת כהכנסה חייבת במס. בנכות צמיתה של 75% חלק מהקצבה תהיה פטורה […]
9 בספטמבר 2015
homeheader

הקלות במס למסיימי תואר, בעבודה חלקית ולילדים "בעלי ליקויים"

הקלות מס למסיימי תואר, עבודה חלקית, ילד עם ליקוי למידה/ילד היפרקטיבי