בלוג תיאום מס

22 בנובמבר 2015
תגמולי מילואים

תגמולי מילואים: כיצד מחושבים תגמולי המילואים שלי?

המוסד לביטוח לאומי מחשב את סך תגמולי מילואים לפי השכר החייב בדמי ביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לשרות המילואים. תגמול זה לוקח בחשבון גם קבלת בונוסים, פרמיות, […]
15 בנובמבר 2015
מיסוי הכנסות משכר דירה בחול

מיסוי הכנסות משכר דירה בחו"ל – כמה מס צריך לשלם?

  תושב ישראל שיש לו הכנסות מדמי שכירות מנדל"ן בחו"ל (שאינה נחשבת הכנסה מעסק) יכול לבחור באחד משני מסלולים: מסלול רגיל – על פיו יחול מס […]
9 בנובמבר 2015
הטבות מס

תיאום מס: הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל

הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל שכירים יכולים גם הם ליהנות מהטבות מס מהפקדותיהם לקופות גמל באופן עצמאי ולנצל את הטבות המס וזאת בתנאי שההפקדות יבוצעו […]
8 בנובמבר 2015
דו"ח שנתי: החזרי מס לשכירים

תיאום מס: שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

האם גם שכירים צריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה? בהתקיים תנאים מסויימים גם שכירים חייבים בהגשת דו"ח שנתי והמשמעות של הפרת ההוראת יכולה להיות חמורה ביותר. […]